In Jornada

El dimarts 22 de novembre del 2016 dins el marc de la celebracio del HIMSS al Centre de Convencions Internacional de Barcelona, UNITSS va presentar el seu programa d’activitats per el primer semestre del 2017. La presentació es va realitzar per invitació de la Coordinació General de les TIC del sistema de salut.

Recent Posts

Start typing and press Enter to search