Qui som

UNITSS és l’Associació catalana de professionals d’informàtica de la Salut.

La Missió

UNITSS es una associació de sense ànim de lucre composada per professionals relacionats amb l’àmbit dels Sistemes d’Informació del Sector Sanitari i Social Català, que tenen com objectiu principal la promoció i difusió del coneixement entre professionals i entitats del sector TIC de Salut, mitjançant la promoció de sinèrgies entre els associats, afavorint l’intercanvi d’informació, i posicionant-se com a referent en el sector

Què som?

Unitss vol ser un espai obert a tots els socis que permeti canalitzar i donar resposta a les necessitats de cadascun dels col·lectius (tècnics de sistemes, desenvolupadors, responsables de projectes, usuaris clau, directors de sistemes,..), mitjançant foros per àmbits, organitzant sessions formatives, tècniques i jornades que parteixin de necessitats reals del sector. Sense oblidar la visió més estratègica o innovadora que ens permeti evolucionar.

Perquè una associació nova?

Unitss neix com a resposta a una mancança no coberta al sector salut. El desencadenant és la necessitat de disposar d’un espai comú de compartició de coneixements i experiències pels professionals que treballem en l’àmbit TIC dels proveïdors de salut a Catalunya.

Per altra banda, volem ser un interlocutor representatiu davant l’administració pel que respecta al desenvolupament estratègic dels sistemes d’informació en salut. Hem de ser capaços d’ajudar a l’assoliment dels objectius del Catsalut i del Departament de Salut mitjançant una millor comunicació i col·laboració entre tots els implicats.

Té cost ser soci?

Actualment Unitss es troba en fase incipient i estem treballant en la definició de continguts i activitats com la jornada de compartició d’experiències en el CMBD-AEA. La creació de tota associació i la gestió de les seves activitats impliquen unes despeses que ara estan assumint els socis fundadors. Un cop estigui definida i s’hagi difós la cartera de serveis que estem preparant passaríem a cobrar un quota simbòlica anual (30€) per tal de cobrir les despeses i taxes a les que hem de fer front. Fins que no arribi aquesta fase, pertànyer a Unitss rebre les comunicacions i participar en la seva dinamització serà totalment gratuït.

Com va sorgir la associació?

L’embrió d’Unitss es va gestar a una reunió entre pràcticament tots els CIOs dels proveïdors de salut de Catalunya, el passat mes de desembre de 2015 a l’Hospital de Sant Pau, i que tenia com objectiu posar en comú la necessitat de planificar i acordar amb l’administració, els requeriments que es fan arribar a les nostres organitzacions per diferents canals, interlocutors i terminis. Amb la idea de poder assolir els objectius de manera ordenada, compartint experiències i, per tant, guanyant en eficiència de manera global.
L’assamblea constituient de l’associació es va celebrar el 5 de maig del 2016 a l’Hospital de Granollers.

Les finalitats i activitats de l’associació

Tal i com estan recollides al capítol II dels estatuts aquestes són:

Article 3.- Les finalitats L’associació es constitueix principalment per les següents finalitats:

 1. Impulsar les relacions de col·laboració entre els professionals TIC de la Sanitat Catalana.
 2. Col·laborar amb l’Administració Catalana en l’evolució dels sistemes d’informació d’aplicació en l’àmbit sanitari.
 3. Esdevenir l’òrgan informatiu i consultor respecte les tecnologies de la informació en l’àmbit de la Sanitat Catalana.
 4. Organitzar i promoure activitats formatives o tècniques que siguin d’interès.
 5. Representar i defensar els interessos generals dels seus associats, mitjançant una acció estrictament associativa.
 6. Qualsevol altre que se li pugui ser assignat directa o indirectament per la legislació vigent, o decidit pels seus associats en l’Assemblea General.

 

Article 4.- Les activitats Per aconseguir les finalitats anteriors es realitzaran les activitats següents:

 1. Reunions periòdiques per debatre temes d’interès.
 2. Promoure la col·laboració mitjançant foros de discussió.
 3. Organització de conferències, debats, taules rodones, i col·loquis, així com altres activitats complementàries.
 4. Fer difusió de les activitats de l’Associació.
 5. Establir convenis de col·laboració amb entitats públiques o privades per l’elaboració d’estudis, publicacions, o el desenvolupament de projectes d’investigació.
 6. Establir acords de col·laboració amb altres Associacions del nostre interès.
 7. Qualssevol altres que es determinin per assolir els objectius de l’Associació.

Els integrants de l’associació

Tal i com està recollit al capítol III dels estatuts, poden formar part de l’associació totes les persones físiques que, de
manera lliure i voluntària, tinguin interès en el desenvolupament de les seves finalitats, que la seva activitat professional
estigui relacionada amb els sistemes d’informació de l’àmbit de la salut, que ho sol·licitin i que siguin admesos per la Junta
Directiva de l’associació.

Òrgans de govern i fundadors

Els fundadors som un grup de professionals de les TIC en l’àmbit de la salut, que hem decidit crear una associació que ajudi a la millora dels sistemes d’informació del sector i, per tant, repercuteixi en millorar els serveis de la salut de tots els ciutadans.

Tal i com queda recollit en el capítol IV dels estatuts de l’associació, Dels òrgans de govern i representació, la Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació.Els membres de la Junta Directiva són:

Presidenta:
Sra. Anna Benavent Navarro
Secretari:
Sr. Pere Serrat Quintana
Tresorer:
Sr. Domènec Cardona Morales

Vocals:
Sra. Marta Carbonell Cobo
Sr. Mariano Gutiérrez Coello
Sr. Albert Màrquez Colomé

Vull rebre comunicats.

He llegit, entenc i accepto la política de privacitat* del lloc web.

Desitjo seguir rebent comunicacions d'UNITSS.

INFORMACIÓ PER ALS SOCIS

Estem treballant per oferir millors solucions de col·laboració als nostres socis. Ben aviat activarem una Comunitat Virtual d'accés exclusiu per als nostres socis de quota. On es podrà debatre sobre el sector, descobrir o crear grups de treball, suggerir temes de debat o organitzar trobades. Si no tens accés o vols rebre més informació contacta.

Preparant la comunitat virtual

Start typing and press Enter to search