In Noticia

Aquest conveni te l’objectiu d’establir el marc de col·laboració entre el CTecno i UNITSS amb la finalitat que ambdues organitzacions coordinin les seves estratègies, aprofitin les sinèrgies de les activitats respectives, incrementin la seva eficiència per aconseguir una millor qualitat de vida i competitivitat de l’economia i aconsegueixin una major projecció internacional de les seves empreses sòcies i col·laboradores i professionals associats.

En el marc d’aquesta col·laboració es va realitzar la jornada organitzada conjuntament,  “claus en el posicionament del CIO en el sector salut” el juny del 2017. Podeu veure més detalls a la secció de jornades.

 

 

Recent Posts

Start typing and press Enter to search